BỘ NHẬN DIỆN CHO CUỘC GẶP GỠ CỦA NHỮNG NHÀ SÁNG TẠO ÂM NHẠC

Published by:

Loop 2017 tạo nên không gian cho các nghệ sĩ, kỹ sư công nghệ, nhà giáo, và những người sáng tạo khác cùng gặp gỡ để khám phá những điều làm nên nền âm nhạc ngày nay và hình ảnh của âm nhạc trong tương lai.

Làm việc trong nhóm thiết kế Ableton, Gabby Lord hỗ trợ thiết kế nhận diện thương hiệu, chữ ký và đảm nhiệm việc tạo nên những nét đặc trưng cho cuộc gặp cấp cao ba ngày ở Berlin của Loop.

Lấy cảm hứng từ những trường hợp dị biệt xảy ra trong ngành âm nhạc và công nghệ, sự không hoàn hảo và điểm cá biệt trở thành chủ đề cho bộ nhận diện thị giác.

Nguồn: gabbylord