THÁNG 2 – CÙNG GIANTY CHÀO XUÂN GIÁP THÌN

THÁNG 1 ẤM ÁP CÙNG GIANTY

THÁNG 12 – NỐT NHẠC CUỐI CỦA NĂM

THÁNG 11 CÙNG VỚI CÁC SỰ KIỆN ĐẶC SẮC

CHÀO THÁNG MƯỜI – CƯỜI CÙNG GIANTY

THÁNG 9 CÙNG VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG SÔI NỔI CỦA GIANTY