[GNT WORKSHOP] – DỰ ÁN GIA CÔNG TRUYỆN TRANH NHẬT BẢN