[GIANTY] – XA NHAU LÀ NHỚ, GẶP NHAU LÀ CƯỜI

[GIANTY-News] – GIANTY TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ VÀNG ĐỒNG HÀNH CÙNG UCPC – UIT COLLEGIATE PROGRAMMING CONTEST