[KÝ KẾT MOU] – THỎA THUẬN HỢP TÁC GIANTY & CODEGYM